Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Pracownia naukowa

NA PODSTAWIE DECYZJI JM REKTORA ASP W WARSZAWIE Z DNIA 05.07.2022 R. W OKRESIE 1-31.08.2022 R. DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI NAUKOWEJ ARCHIWUM ZOSTAJE ZAWIESZONA – KWERENDY I UDOSTĘPNIANIE DOKUEMENTACJI NIE BĘDĄ REALIZOWANE.

 

Regulamin korzystania z zasobu Archiwum Akademii Sztuk Pięknych (Archiwum ASP) wprowadzony Zarządzeniem JM Rektora ASP prof. Adama Myjaka nr 27/2019 z dnia 03 września 2019 r. zmieniony Zarządzeniem JM prof. Błażeja Ostoja Lniskiego nr 9/2021 z dnia 11 marca 2021 r.

Załączniki do Regulaminu: