Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakt

NA PODSTAWIE DECYZJI JM REKTORA ASP W WARSZAWIE Z DNIA 05.07.2022 R. W OKRESIE 1-31.08.2022 R. DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI NAUKOWEJ ARCHIWUM ZOSTAJE ZAWIESZONA – KWERENDY I UDOSTĘPNIANIE DOKUEMENTACJI NIE BĘDĄ REALIZOWANE.

Uwaga

W przypadku umawiania wizyt w pracowni naukowej Archiwum, niezbędnych do powstania prac związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, prosimy o rezerwację terminów i dopełnianie formalności (złożenie wniosku, pismo od promotora, uzyskanie zgody od osoby żyjącej, której dane mają być przetwarzane) z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum miesiąc przed planowanym terminem kwerendy – nie obrony).

 

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych


ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
00 – 379 Warszawa
tel. (22) 625 – 45 – 89, wew. 461
e – mail: archiwum@asp.waw.pl