Normatywy

Normatywy kancelaryjno - archiwalne zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora prof. Adama Myjaka Nr 6/2015 z dnia 28 stycznia 2015...

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019