Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakt

Szanowni Państwo, pracownia naukowa Archiwum ASP czynna jest w czwartki w godz. 10.00-14.00. Kwerendy są możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu, w sposób określony w Regulaminie korzystania z zasobu Archiwum Akademii Sztuk Pięknych (Archiwum ASP); z zachowaniem zasad sanitarnych (obowiązek zasłaniania nosa i ust).

Zespół Archiwum ASP w Warszawie


Archiwum Akademii Sztuk Pięknych

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

00 – 379 Warszawa

tel. (22) 625 – 45 – 89, wew. 461

e – mail: archiwum@asp.waw.pl