Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakt

 

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

00 – 379 Warszawa

tel. (22) 625 – 45 – 89, wew. 461

e – mail: archiwum@asp.waw.pl

Na podstawie decyzji JM Rektora ASP w Warszawie z dnia 20.04.2021 r., w związku z porządkowaniem zasobu Archiwum ASP, pracownia naukowa zostaje zamknięta dla użytkowników na okres 1,5 roku z możliwością wydłużenia.

Realizacja kwerend zostaje zawieszona z wyjątkiem:

– dla użytkowników wewnętrznych – kwerend związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego oraz związanych z obchodami 120 lat powstania ASP;

– dla użytkowników zewnętrznych – kwerend związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego.

Sprawy udostępnień i kwerend rozpoczęte przed dniem wydania zgody zostaną zrealizowane do końca.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga

W przypadku umawiania wizyt w pracowni naukowej Archiwum, niezbędnych do powstania prac związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, prosimy o rezerwację terminów i dopełnianie formalności (złożenie wniosku, pismo od promotora, uzyskanie zgody od osoby żyjącej, której dane mają być przetwarzane) z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum miesiąc przed planowanym terminem kwerendy – nie obrony).